Toekomstbestendig ondernemen met zorg voor mens en natuur

Bekijk hier het MVO jaarplan van 2022

Waarom een MVO beleid?

In de maatschappij wordt steeds meer aandacht besteed aan duurzaamheid. In het klimaatakkoord zijn gezamenlijk doelstellingen vastgelegd en de 17, door de Verenigde Naties opgestelde, Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn de basis voor het MVO beleid.

Zo draagt Businessbase haar steentje bij aan een duurzamere wereld. Het MVO-beleid van BusinessBase richt zich op drie onderdelen: People, Planet en Prosperity. Aan de hand van een materialiteitsmatrix zijn deze drie onderdelen ingevuld. Iedere pijler bevat concrete doelstellingen waarmee we bijdragen aan een duurzamere samenleving en bedrijfsvoering.

 

BusinessBase MVO

Wat en hoe?

Jaarlijkse rapportage

In 2022 hebben wij onze eerste jaarverslag gepubliceerd. Dit verslag is een startpunt voor komende jaren. Aan de hand van de opgestelde doelstellingen zullen wij elk jaar een  jaarverslag publiceren om onze resultaten transparant weer te geven. Wij monitoren op verschillende MVO onderwerpen die passend zijn voor BusinessBase.

Organisatie betrokkenheid

Wij hebben een MVO werkgroep opgesteld bestaand uit diverse mensen van de organisatie. Een van de leden van deze werkgroep is een lid van de directie, waardoor ook de directiebetrokkenheid geborgd is. De directie is tevens initiatiefnemer van het opstellen van het MVO beleid en wil zorg dragen voor een betere wereld.

Lange termijn ambities

In de komende jaren willen wij vooruitgang boeken op de gestelde doelen, zoals tevreden medewerkers, het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden, willen wij zo veel mogelijk CO2 neutraal opereren, en een financieel gezonde organisatie waarbij wij ook nog wat teruggeven aan de samenleving door middel van opleidingen, kennisoverdracht en sponsoring. Wij kijken er naar uit om samen met u aan deze thema’s te werken om zo uiteindelijk de grootste impact te bewerkstelligen.

People

BusinessBase wil een werkgever zijn met passie voor mens en ontwikkeling. Het doel van ons People-beleid is dan ook om bevlogen medewerkers aan te trekken en te behouden door een integere, betrokken en stimulerende werkgever te zijn. Interne en externe ontwikkeling stimuleren zijn het meest materieel, daarnaast stimuleren wij een goede gezondheid en hebben wij een divers en inclusief team.

MVO BusinessBase

Planet

Wij geven om de planeet, daarom proberen wij, binnen onze mogelijkheden, positief bij te dragen. Zo hebben wij de wens voor een volledig elektrisch wagenpark en gaan wij met onze verhuurder in overleg om groene energie in te kopen.

Prosperity

Om als organisatie voort te blijven bestaan dient de organisatie financieel gezond te zijn en blijven. Zonder omzet en winst heeft BusinessBase immers geen bestaansrecht. Duurzame dienstverlening staat dan ook gemarkeerd als materieel thema.

BusinessBase pand
Let’s
connect!

Vrijblijvend sparren met één van onze experts?
Bel BusinessBase. Telefoon 030 2415538.