Cookieverklaring

1. In kaart brengen websitebezoek

A. Cookies

i. Business Base gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone.

ii. Business Base gebruikt verschillende soorten cookies op haar website:

A.i.a Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.

A.i.b Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Analytische dienstverleners zoals Google Analytics.

A.i.c Tracking cookies. Worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

B. Cookiemelding en wat als u niet van cookies houdt

i. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

ii. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u hierbij hulp wilt dan mag u ons contacten via mailing@businessbase.com. Kijk voordat u contact met ons opneemt eerst in de help-functie van uw browser.

2. Cookie overzicht

A. Cookienaam, cookie type, cookie doeleinde en de bewaartermijn

i. De website van Business Base maakt gebruik van verschillende soorten cookies welke zijn weergegeven in onderstaande tabel.

ii. In totaal zijn er op www.businessbase.nl 48 verschillende cookies aanwezig. Daarnaast zijn er een aantal ‘overige trackers’ aanwezig, deze zullen ook worden toegelicht. De volgende cookies worden bij een bezoek aan de website van Business Base op de harde schijf van de bezoeker geplaatst:

B. Cookie tabel

Cookienaam Type Functie Bewaartermijn
_ga

_gat

_gid

_uetsid

Analytisch Google gebruikt de _ga cookie om de website beheerder een beeld te geven over de bezoekersstromen. De _gat cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken aan de analytische dienst te beperken. Google noemt dit de “throttle", oftewel het gaspedaal. 2 jaar

1 minuut

24 uur

30 minuten

_Apisid
_Consent
_Hsid
_Nid
_Sapisid
_Sid
_Ssid
_Sidcc
_UULE
_Taid
_Aid
_1P_JAR
Analytisch / Functioneel en Tracking Dit zijn cookies geplaatst door Google voor het gebruik van Google Maps en Google Adwords. Zo worden o.a. voorkeuren per bezoeker opgeslagen, beschermen ze tegen ongeautoriseerde toegang en maken ze inzichtelijk welke door Google Adwords ingezette media effectief is.

 

2 jaar
Oneindig
2 jaar
6 maanden
2 jaar
2 jaar
2 jaar
3 maanden
24 uur
2 weken
5 maanden
1 maand
_DSID

_IDE

Tracking DoubleClick gebruikt de _DSID cookie om de bezoeker, ook op andere websites te herkennen voor advertentie doeleinden. Door middel van tracking kunnen gepersonaliseerde advertenties worden aangeboden. DoubleClick gebruikt cookie _IDE om het gedrag van de bezoeker bij de gepersonaliseerde advertentie te kunnen onderzoeken. Door middel van deze cookie kan uw gedrag in kaart worden gebracht. 1 uur

13 maanden

_hstc

_ga

_hubspotutk

_mp_6d7c50ad560e01715a87 1a117a2fbd90_mixpanel

Tracking Deze cookies worden geplaatst door hotjar.com. Ze zorgen voor analyse en feedback van de website op basis van het bezoek van de gebruiker. Op deze manier is het mogelijk om de website aan te passen naar de wens van de bezoekers. 2 jaar

2 jaar

10 jaar

1 jaar

_Anon
_Muid
_Nap
_Srchd
_Srchhpgusr
_Srchusr
_muidb
_Srchuid
Analytisch / Functioneel en Tracking Bing gebruikt verschillende cookies. Verzamelde gebruikersgegevens worden specifiek aan de gebruiker of het apparaat aangepast. De gebruiker kan ook buiten de geladen website worden gevolgd waardoor een beeld ontstaat van het gedrag van de bezoeker.

 

6 maanden

1 jaar

6 maanden

2 jaar

2 jaar

2 jaar

13 maanden

2 jaar

_Scoop_testi

_hjlncludedlnSample

_cusid

_cuvid

_cuvon

_has_js

_sfsid

Functioneel Deze cookies worden geplaatst door www.businessbase.nl. Ze zorgen dat de website optimaal functioneert. Einde sessie

Einde sessie

1 uur

2 jaar

30 minuten

Einde sessie

30 minuten

_Consent
_Pref
_Visitor_info1_live
_YSC
_remote-sid
_Apisid
_Hsid
_Login_info
_Sapisid
_Sid
_Ssid
Analytisch / Functioneel en Tracking Dit zijn cookies die door YouTube worden geplaatst om het gedrag van bezoekers te analyseren. Er wordt een YouTube video op de site gezet en wanneer de gebruiker deze bekijkt komt er informatie vrij.

 

Oneindig
10 jaar
8 maanden
Einde sessie
Oneindig
2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar
2 jaar
Overige trackers:

_Sales Feed

_Insitez

_Snoobi Analytics

_MyFonts Counter

_GA Audiences

Insitez wordt gebruikt om interactie te krijgen met de bezoeker. Deze interacties zijn klantvriendelijker dan de vaak gebruikte pop-up enquêtes. Snoobi Analytics is een andere variant dan Google Analytics, u kunt uw website hiermee optimaal afstemmen op uw doelgroep. Informatie dat verzameld is door Snoobi Analytics wordt bewaard op dataservers in de EU. Gegevens zijn in geen enkele vorm toegankelijk voor derden. MyFonts Counter houdt het aantal pageviews bij.

3. Websites van derden en wijzigingen

A. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing

i. Op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor  Business Base niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met uw persoonsgegevens. Wel spant Business Base zich in om een zelfde niveau van beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

ii. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.

iii. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal u opnieuw worden gevraagd om uw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookieverklaring is 1.0, opgesteld d.d. 26/02/18.

4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

A. Uw rechten

i. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verzoeken om correctie of verwijdering.

ii. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Business Base hebben, stuur dan een verzoek naar mailing@businessbase.com.

iii. Business Base wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Business Base u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

iv. Business Base zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

5. Klachtrecht

A. Interne behandeling

i. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt Business Base u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot mailing@businessbase.com.

B. Autoriteit Persoonsgegevens

i. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u op de website van Autoriteit via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

 

Cookie instellingen aanpassen