Wat is nieuw in de mei (officieel april) release van Dynamics D365 en het Microsoft Power platform

Microsoft komt in mei (officieel april) met een nieuwe halfjaarlijkse release van Microsoft Dynamics365 en het Microsoft Power Platform. Zo’n halfjaarlijkse release brengt een hoop nieuwe functionaliteiten met zich mee. Voor veel klanten heeft dit ook consequenties voor hun huidige omgeving. Microsoft verzorgt zelf een aantal sessies over de nieuwe mogelijkheden van het platform.

BusinessBase gaat in aanvulling op de sessies van Microsoft onderdelen behandelen die eventueel consequenties kunnen hebben voor de huidige situatie bij klanten. Ook geeft BusinessBase aan op welke wijze de nieuwe functionaliteit kan worden opgenomen in de bestaande oplossingen. Michael Uenk en Timo Bax bespreken het in onderstaande video:

Besproken onderwerpen:

 • Power platform – digital feedback loop – data
 • Diverse usability improvements voor zowel Canvas als model-driven apps
 • Kwaliteitstools voor testen en monitoren icm andere tools
 • Power Automate
 • Gebruik van AI Builder (icm AI Builder)
 • UI Flows
 • Automations vanuit Power BI
 • Business Process Flows in Office 365
 • Power Virtual Agents
 • Export to Data Lake
 • Sales Forecasting
 • Omnichannel service
 • Marketing: gebruiksgemak