Thema

Hoe zorgen we dat jouw integratie platform veilig en betrouwbaar is

#advanced-technologies

Hoe zorgen we dat jouw integratie platform veilig en betrouwbaar is? Dat het op een kosten efficiënte manier zorgt voor optimale prestaties en excellent wordt beheerd? Onze Advanced Technologies specialisten ontwikkelden hiervoor op basis van tientallen projecten een set beproefde principes, tools, methodes en blauwdrukken. In lijn met de Azure Well-Architected Framework uitgangspunten houden we grip op het design, de realisatie, beheer en constante doorontwikkeling.

Hoogwaardige beveiligingsexpertise

Zo beseffen we dat het integratie platform de spil vormt van jouw IT omgeving en dus ‘mission critical’ is. We investeren dus in hoogwaardige beveiligingsexpertise en maken van security en privacy by design sleutelprincipes in onze aanpak. Bovendien moet de IT architectuur vandaag de dag foutloos draaien en 24×7 beschikbaar zijn. Advanced Technologies borgt dat.
We zorgen voor ‘operational excellence’. Een platform dat niet alleen betrouwbaar functioneert, maar dat we ook efficiënt en kostenvriendelijk kunnen exploiteren en beheren. Waarbij we snel en rendabel extra capaciteit kunnen bijschakelen als de business daar om vraagt. En een oplossing waarin we updates en innovaties met een korte time-to-market kunnen uitrollen dankzij onze geautomatiseerde test- en deployment aanpak. We bieden een integratie platform met de gewenste wendbaarheid zonder hoge investeringen, met een beheersbaar kostenprofiel en met de juiste financiële stuurmiddelen.

Azure Well-Architected Framework

Op die manier houden we grip op onderwerpen als security, reliability, performance efficiency, operational excellence en kosten. Zaken die we niet alleen borgen in jouw integratie platform, maar waarover we ook helder rapporteren en die we samen periodiek evalueren. Want als klant wil je niet nadenken over containers, interfaces en rackspace, maar over businessdoelen, rendement en nieuwe plannen. Daarvoor zorgt het Azure Well-Architected Framework van Advanced Technologies.

Ivo Jonckers Let’s
connect!

Vrijblijvend sparren met één van onze experts?
Bel Ivo Jonckers. Telefoon 030 2415538.