Adoptie: om doelen te bereiken

#crm-solutions #crm-for-public

Vaak wordt een CRM-systeem na oplevering niet zo veel of goed gebruikt als verwacht. Dat is vervelend, want organisaties implementeren Dynamics meestal om sneller en beter hun doelstellingen te bereiken. Dat lukt vooral als ook de menskant van de implementatie aandacht krijgt. Bij implementatietrajecten merken wij dat juist gebruikers vaak maar beperkt (of te laat) worden betrokken.

Een CRM-implementatie is vaak een behoorlijke verandering voor medewerkers: processen wijzigen, werkwijzen veranderen etc. Daarom doet BusinessBase aan adoptie: we kunnen je ondersteunen zodat gebruikers een implementatie sneller en effectiever omarmen en aannemen.

CRM Adoptie 

Methode Change management

BusinessBase gebruikt de methode Prosci Change Management om organisaties te ondersteunen bij de adoptie. Prosci is een gestructureerde wetenschappelijk onderbouwde methode voor zowel de individuele als de organisationele veranderingen.

Deze adoptiemethode stelt organisaties in staat om tot een succesvolle implementatie te komen, zowel vanuit technisch als menselijk oogpunt. Mensen gaan bij verandering door vijf fases: Awareness, Desire, Knowledge, Ability en Reinforcement. Prosci begeleidt je medewerkers door deze fases. BusinessBase zet gecertificeerde Prosci Practitioners in als adoptiemanagers na of gelijktijdig aan implementatietrajecten.