CRM voor de lokale overheid

#crm-solutions #crm-for-public

De kern van ontwikkelingen voor de lokale overheid is om inwoners en organisaties actief te betrekken bij de publieke zaak. De drijfveer: een goede leefomgeving, goed onderwijs, adequate zorg en hoogwaardige dienstverlening bieden. Het samenvoegen van kernen en de extra publieke taken vragen zelfbewust wording en kracht om haar taken goed uit te voeren. Hierbij is het van belang om een goede relatie en dichtbij zowel inwoners als organisatie te staan.

Fusiegemeente Molenlanden was in 2015 het eerste virtuele gemeentehuis van Nederland en de betrokken van alle inwoners en organisatie binnen de 13 kernen stond vanaf dag één hoog op de agenda. Ondernemersgemeente Rotterdam voert al jaren een actief beleid om het vestigingsklimaat te verbeteren en het bedrijfsleven, onderwijs en de gemeente te verbinden om de welvaart te bevorderen. Wat hebben deze twee gemeentes met elkaar gemeen? Het krachtige platform van Microsoft.

  • Virtueel gemeentehuis van de toekomst – Persoonlijke relatie zonder gemeentehuis
  • Digitaliseren van de overheid
  • Centraal relatiebeheer
  • Opbouw Gemeentelijk Gegevensmodel
  • Microsoft’s Common Data Model – Customer Insights