Dynamics 365 pre-project voor succesvolle trajecten

Dynamics 365 fases Fase 0

Met ons ‘Dynamics 365 pre-project’ ontwikkelde BusinessBase een Scrum aanpak die volledig is geoptimaliseerd voor onze Dynamics CRM projecten. Hiermee laten we onze CRM trajecten sneller renderen met betere resultaten en minder teleurstellingen. Hoe we dat doen? Check deze blog.

Agile software ontwikkeling is natuurlijk bij uitstek geschikt voor dynamische omgevingen waarin omstandigheden en eisen vaak en snel wijzigen. Juist dan is het ideaal om in korte sprints nieuwe functionaliteit te ontwikkelen, testen en uit te rollen. Agile lijkt dan ook wel uitgevonden voor CRM projecten. Juist in de interactie met klanten willen we voortdurend onze aanpak kunnen bijstellen op basis van actuele ervaringen. Ook komen er regelmatig nieuwe functionaliteit beschikbaar die we snel willen uitproberen. Daarom investeert BusinessBase nadrukkelijk in agile methodes en tools.

Een van de uitdagingen bij nieuwe trajecten is het voorkomen van teleurstellingen. Vaak zijn de verwachtingen natuurlijk hoog gespannen. Vanaf sprint 1 willen we ‘full speed’ nieuwe functionaliteit opleveren. Maar we hebben nog steeds met software te maken en dat betekent dat zeker in de beginperiode eerst allerlei praktische zaken moeten worden georganiseerd. Van configuratievraagstukken tot het afstemmen van de werkmethodes. Als dit tijdens de eerste sprint nog moeten worden uitgewerkt, vallen de daadwerkelijke resultaten van zo’n sprint vaak tegen. En ook voor Scrum geldt dat je geen tweede kans krijgt voor een eerste indruk.

Dat lost BusinessBase op in de zogenaamde ‘pre-project’ fase. Een stap waarin we voorafgaand aan onze werkelijk ontwikkelsprints eerst de basis goed organiseren. Een soort ‘pre sprint’ waarin een basisplatform wordt neergezet en alle installaties, benodigde licenties en software configuratiestappen zorgvuldig worden doorlopen. Waarmee je basisinfrastructuur, de ontwikkelomgeving, testtools en scrumprocessen inregelen. Zodat je met je eerste sprint vervolgens direct op gang bent en kunt concentreren op je backlog.

Bij BusinessBase gaan we zelfs nog verder met ons pre-project. We zijn immers gespecialiseerd in Microsoft Dynamics CRM-oplossingen. Met een volwaardig ecosysteem van oplossingen als Exchange, Office 365, Azure Services, Azure Cognitive Services, PowerBI, PowerApps, Teams, Adobe Campaign en LinkedIn. Rondom dat ecosysteem hebben we nu een compleet ‘Dynamics 365 pre-project’ ontwikkeld. Waarbij we met behulp van standaard processen en checklists snel, efficiënt én effectief jouw Customer Engagement omgeving inregelen. Met de juiste basiscomponenten, de juiste architectuur, volledig geconfigureerd en met de juiste ondersteunende tools. Zodat we daarna in onze Sprint 1 met een volwaardige productbacklog en user stories direct kunnen overtuigen. Hiermee helpen we de acceptatie van je scrum methodiek én de acceptatie van je nieuwe CRM-ontwikkelingen. Want dat is waar het uiteindelijk om gaat.