Gamification binnen CRM?

Gamification CRM

We leven in een wereld die meer en meer online is. Voor alles is wel een online oplossing, een app of een social media toepassing. Ook CRM systemen hebben deze verschuiving gemaakt. Waren het jaren geleden zelf gehoste oplossingen, nu is CRM vaak in de cloud en altijd online bereikbaar via welk apparaat dan ook. Online zien we ‘gamification’ een opmars maken, is dat ook een goede optie binnen uw CRM?

Gamification?

Gamification is het gebruik van spelelementen in een omgeving die op zichzelf niets met spelen te maken heeft. Door het spelprincipe te introduceren worden gebruikers gestimuleerd om bepaalde taken op een ‘speelse’ manier te vervullen – daardoor wordt het werk gedaan terwijl de gebruiker dit op een leuke manier kan doen.

Binnen CRM

We zien gamification de afgelopen jaren opkomen in verschillende markten, zo ook binnen CRM. Door een spelelement toe te voegen ontstaan er verschillende voordelen, maar uiteraard zullen er ook uitdagingen zijn.

Allereerst zal gamification de prestaties van een team kunnen bevorderen. Door bijvoorbeeld te werken met een puntensysteem kunnen (sales)teams bepaalde ‘prijzen’ winnen. Dit competitiegevoel kan ervoor zorgen dat de prestaties omhoog gaan. Het nadeel is echter dat de eenheid binnen het bedrijf weg kan vallen. Het slagen hiervan zal dus afhangen van het type bedrijf, en hoe de verschillende teams op dit moment samenwerken.

Daarnaast is een groot voordeel dat de kwaliteit van de data omhoog gaat. Door gamification toe te passen bij het meten van de kwaliteit van de invoer van de data door medewerkers, zullen zij zich beter bewust zijn van eventuele fouten – waardoor de kwaliteit toeneemt. Maar ook hier zijn weer uitdagingen te bedenken; doordat mensen zich bewust zijn van het ‘nadeel’ van een fout maken, zullen zij vaker op safe spelen en wellicht langer de tijd nemen voor hetzelfde werk.

De  voor- en nadelen van zomaar 2 toepassingen van gamification laten zien dat dit nog in de kinderschoenen staat. Het experimenteren ermee zou erg positief kunnen uitpakken, maar het is wel van belang om een goede inschatting te maken hoe uw organisatie op dit moment in elkaar zit.