Luister naar uw klanten met Microsoft Social Engagement

#crm-solutions #crm-for-public

Microsoft Social Engagement

Met Microsoft Social Engagement kunt u actief het web afstruinen om te horen wat klanten over uw organisatie en producten zeggen, het sentiment analyseren en direct de dialoog aangaan binnen Microsoft Dynamics CRM.  

De wereld verandert in een ongekend tempo en social media is veel meer dan een modeverschijnsel. Klanten van tegenwoordig maken beslissingen op basis van beoordelingen van gebruikers en online gesprekken. Gesprekken die ooit persoonlijk plaatsvonden, vinden nu plaats op Facebook of Twitter. Mensen zijn beter geïnformeerd en ze krijgen hun informatie op nieuwe manieren en van nieuwe bronnen.

Met Microsoft Social Engagement beschikken uw verkoop-, marketing– en serviceteams over een krachtige social tool die ze helpt om inzicht te krijgen in hoe mensen denken over uw bedrijf. Bovendien kunt u proactief met klanten, fans en critici communiceren via social media.