Voor het duurzame energie- en afvalbedrijf HVC verzorgde BusinessBase een state-of-the-art Customer Engagement oplossing op basis van Microsoft Dynamics.

HVC is bezig met een indrukwekkende transitie van een ‘traditionele’ restafvalverbrander naar een duurzaam grondstoffen- en energiebedrijf. HVC verzorgt afvalinzameling en recycling maar haalt ook warmte, elektriciteit en groen gas uit biomassa, zon, wind en gft. Zo kon men al in 2020 zo’n megaton CO2 uitstoot voorkomen en duurzame energie leveren aan bijna een half miljoen huishoudens. Het maakt HVC in de energietransitie een serieuze partner van gemeenten en waterschappen.

Deze transitie vraagt om een andere klantrelatiemanagement. De organisatie groeit in omvang maar vooral is tegenwoordig het activiteiten portfolio veel diverser, met grotere en complexere projecten waarbij veel verschillende stakeholders betrokken zijn. Bovendien maakt de maatschappelijke aandacht voor duurzame energieprojecten de besluitvorming veel ingewikkelder. In die context was HVC op zoek naar een nieuwe IT oplossing voor haar stakeholder- en klantenmanagement. De gaandeweg ontstane aanpak met mails, lijstjes en spreadsheets voldeed simpelweg niet meer. Het bedrijf startte daarop een aanbestedingstraject waarna de opdracht is gegund aan BusinessBase.

Wat BusinessBase onderscheidde was dat wij niet enkel een technische oplossing hebben aangeboden. Microsoft Dynamics Customer Engagement ondersteunt uiteraard alle basis klantmanagement functionaliteit, maar de crux zit in het exacte gebruik van die functionaliteit binnen de HVC klant- en salesprocessen. Die processen waren binnen het bedrijf gaandeweg ‘organisch gegroeid’ en daarom is eerst geïnvesteerd in een business analyse traject om de processen goed te inventariseren en harmoniseren. Dat heeft een solide basis opgeleverd voor het verdere programma. Met het eerste implementatieproject zijn de klantcontacten en salesprocessen voor zowel zon- wind- en warmteprojecten nu volledig geregistreerd in Dynamics.

Van daaruit kan HVC haar klantenbeheer verder ontwikkelen en professionaliseren. Zo kan men bijvoorbeeld als vervolgstap de klantprocessen rondom andere diensten en afdelingen in Dynamics opnemen. Ook kan men het verkooptraject en de projectenplanning binnen HVC nu onderling beter integreren. Daarvoor kan men ons Customer Engagement platform onder andere koppelen aan de systemen voor projectbeheer, -planning en resourcemanagement. Account teams hebben dan automatisch meer inzicht in de afhankelijkheden van resources en besteltrajecten. En omgekeerd kan de projectplanning beter rekening houden met lopende verkooptrajecten. Uiteindelijk kan HVC op die manier dus niet alleen het relatiemanagement maar ook de verdere bedrijfsvoering optimaliseren.

Manuela Godec Let’s
connect!

Vrijblijvend sparren met één van onze experts?
Bel Manuela Godec. Telefoon 06 52454080.