Azure security score

Nieuws - 07-12-2022

Binnen veel organisatie wordt Azure gebruikt, bijvoorbeeld voor het realiseren van integratie-oplossingen. Azure biedt diverse services om een tenant te managen, maar daarvoor moet wel iets ingeregeld worden. Twee van die services zijn Azure Advisor en Defender for Cloud. Beide oplossingen bieden advies op een groot aantal best practices, die onder andere gericht zijn op kosten, performance en veiligheid. Microsoft heeft de laatste weken nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het monitoren van de Secure Score (score afkomstig uit Defender for Cloud).

Aanleiding hiervoor is een aantal hack pogingen waarbij Azure Subscriptions gehacked zijn door hackers die de resources vervolgens hebben ingezet voor Crypto-mining met als gevolg hoogoplopende kosten voor de klant. Microsoft adviseert daarom om aandacht te besteden aan de Secure Score aangezien deze aangeeft hij goed beveiligd je subscription is.

Advies vanuit BusinessBase is om hier op korte termijn aandacht aan te besteden en daarna deze score periodiek te blijven monitoren (omdat de aanbevelingen aangescherpt blijven worden met nieuwe uitgangspunten).

Echter, de aanbevelingen kunnen voor niet-ingewijden ook behoorlijk cryptisch zijn. BusinessBase kan daarom analyseren wat de mogelijkheden tot verbetering zijn en hoe deze vervolgens uit te voeren. Op basis van de uitkomsten kan een plan van aanpak opgesteld worden om de secure score te verbeteren en het beheer op periodieke basis goed in te regelen

Let’s
connect!

Vrijblijvend sparren met één van onze experts?
Bel Martijn Vosmeer. Telefoon 030 2415538.