Thema

Skills Management in Dynamics 365 Human Resources

#inhr-solutions

Meer inzicht in de skills van medewerkers is een krachtig hulpmiddel voor organisaties bij hun strategische personeelsplanning. We zoeken immers medewerkers met skills – oftewel vaardigheden – die niet alleen nu maar ook op langere termijn perfect aansluiten op de strategie van de organisatie. Wanneer je op deze manier gaat plannen, kom je erachter welke skills voor de toekomst moeten worden ontwikkeld of binnengehaald.

Dat begint met het inventariseren van de al aanwezige skills van medewerkers. Dit biedt medewerkers inzicht in hun eigen ontwikkeling en voor de organisatie is dit het startpunt om de verdere ontwikkeling van skills te gaan plannen. Ontbreekt bijvoorbeeld een specifieke vaardigheid voor een bepaalde functie? Dan kan deze skill wellicht worden ontwikkeld met een passende cursus, on-the-job training of het opdoen van een bepaalde ervaring.

Hard skills en soft skills

Het vaststellen van iemands skills vraagt om een gedegen aanpak. Daarbij gaat het er niet alleen om te bepalen óf iemand een bepaalde skill heeft en een handeling bekwaam kan uitvoeren. Ook het niveau van bekwaamheid moet worden vastgesteld. Vaak wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen hard (technische) skills en soft skills. Hard skills zijn meetbaar en gaan over specifieke, vakinhoudelijke kennis en vaardigheden. Een voorbeeld van een hard skill is programmeren. Soft skills hebben daarentegen meer betrekking op persoonlijke vaardigheden en zijn veelal minder goed meetbaar. Een voorbeeld van een soft skill is creativiteit.

Microsoft Dynamics 365 Human Resources

Voor een professioneel skill management is een goed HR systeem een must. Dynamics 365 Human Resources biedt alle benodigde skill management functionaliteiten, inclusief effectieve skill analyses en inzichten. Zo kunnen zowel de beschikbare skills per medewerker als de benodigde skills per functie worden vastgelegd. HR wordt ontzorgd omdat medewerkers en managers zelf skills kunnen registeren in de Self Service module van het systeem, desgewenst via een workflow. Het HR team kan zich vervolgens volledig richten op skill analytics. Daarvoor is een uitgebreide set analyse mogelijkheden beschikbaar binnen dit systeem.

Skill gap analysis

Allereerst is het mogelijk om een Skill gap analysis uit te voeren. Dit is een analyse die inzicht geeft in de verschillen tussen de skills van de medewerker en de vereiste skills voor een bepaalde functie. Je kunt deze analyse inzetten om te bepalen of een medewerker aansluit op een gewenste functie, maar ook om helder te krijgen waar nog ontwikkeling nodig is binnen iemands huidige rol. Een mooie bijkomstigheid is dat niet alleen HR deze analyse kan uitvoeren. Via de Self Service module kan ook een manager zelf zo’n analyse uitvoeren voor de medewerkers in het team.

Skill mapping

Ook de Skill mapping profiles functionaliteit biedt veel toegevoegde waarde. Deze analyse pas je toe om passende profielen te verkrijgen voor een bepaalde functie of rol. Je stelt een bepaald profiel op met daarin een aantal functie vereisten. Vervolgens voer je de analyse uit en het resultaat geeft een helder inzicht in de medewerkers binnen de organisatie die aansluiten op het profiel. Daarnaast is het mogelijk om per medewerker in te zoomen op detailniveau, zodat duidelijk wordt op welke onderdelen van het profiel de medewerker aansluit en welke niet.

Employee development

Verder biedt het systeem meerdere standaard Power BI rapportages, bijvoorbeeld de aantallen medewerkers met een bepaalde skill. HR kan deze rapportages inzien via de Employee development module in het systeem. Hiermee heb je direct toegang tot de rapportages zonder dat je deze eerst zelf moet samenstellen. Mocht je een bepaalde rapportage missen, dan is het mogelijk om rapportages op maat te maken via Power BI.

Vastleggen, evalueren en beoordelen

Tenslotte is het goed om te benadrukken dat een hoogwaardig skill management ook kan bijdragen aan effectief performance management. Binnen performance management wordt steeds vaker iemands professionele ontwikkeling geëvalueerd en beoordeeld. Een goede vastlegging van de ontwikkeling is hiervoor noodzakelijk.

Manuela Godec Let’s
connect!

Wil je een demo of meer weten over Dynamics 365 HR?
Bel Manuela Godec. Telefoon 06 52454080.

Updates ontvangen?

De laatste Blogs, Video's, Factsheets, Events etc.